Høj Temperaturfedt

FOR NÆRMERE SPECIFIKATIONER OM PRODUKTET, KLIK PÅ NAVNET.

 

Navn NLGI Anv. temp. °C Farve Basisolie visk. ved 40 °C Vand-
bestandighed
Egenskaber
             
Lubcon Turmopast TAS FM
For nærmere information Klik Her
Pasta -40 til 1200
Hvid - -

Metalfri montagepasta til smøring af  langsomtgående lejer, excentrikker, kurveskiver, spindler og kæder. Også til smøring i forbindelse med varmbearbejdning, sænksmedning, varmpresning og varmbøjning af stål og NE-metaller.

Lubcon Turmopast TAS LMI
For nærmere information Klik Her
Pasta -40 til 1200
Hvid - -

Levnedsmiddelgodkendt montagepasta til smøring af  langsomtgående lejer, aksler og kæder.

Lubcon Turmopast TAS WT
For nærmere information Klik Her
Pasta til flydende -40 til 1200
Sølvgrå - -

Smøre- og glidemiddel. Til anvendelse mod fastbrænding af bolte, møtrikker m.m., smøring af langsomtgående lejer, aksler, kæder m.m. Til anvendelse i fyrings- og glødeovne, dampkedler, transportanlæg, fremføringskæder m.m.Mindsker slitage, meget god trykabsorbering,beskytter mod korrosion og pasningskorrosion..

Lubcon Turmolyb PSP Pasta
For nærmere information Klik Her
Pasta til tyndtflydende -30 til 450
sølvgrå - -

Turmolyb PSP reducerer friktion og slitage. Anvendes i særdeleshed til smøring af glidelejer, gevindspindler, føringer, spændemekanismer, kileforbindelser, tandhjul, tandstænger, bolte og skruer.

Lubcon Turmpast TF
For nærmere information Klik Her
- -180 til 260 - - Meget god

Turmopast TF er en hurtigtørrende, lufttørrende glidelak, som tåler stor belastning.

Lubcon Turmotemp LP 2502
For nærmere information Klik Her
2 -30 til 260 Lys Beige 250 -

Til langtidssmøring af rulle-, kugle- og koniske lejer. fremragende anti-wear, anti-korrosionsegenskaber.
Angriber hverken elastomerer, ikke-jernholdige og jernholdige metaller eller andre kendte materialer.

Lubcon Turmotemp II/400 KL
For nærmere information Klik Her
0 -30 til 260 Hvid - -

Specialfedt på basis af fuldkommen mættede alkoxyflourolier. Termisk stabil indtil +260 grader. Gode ikke-ledende egenskaber. Ikke brændbart. Lav fordampning.

Lubcon Turmotemp II/400 CL 1 & 2
For nærmere information Klik Her
1

2

-30 til 260 Hvid 500 -

Syntetisk specialfedt med anvendelsesmuligheder indenfor den nucleare industri og vacuum-industrien. Turmotemp II/400 CL 2 er  NSF-H1 godkendt.

Lubcon Turmsilon GTI 300 serien
For nærmere information Klik Her
2

-60 til 220 Hvid - Meget god

Til smøring af rullelejer ved såvel høje som lave temperaturer, som tætnings- og glidemiddel på armaturer, skinner og pakninger i levnedsmiddel- og pakkeindustrien, el-motorer, ventilatorer samt lejer på conveyorkæder.

Lubcon Turmsilon MV
For nærmere information Klik Her
1
2
3
-40 til 260 Hvid - Meget god

Til smøring af pakninger for at forbedre glideegenskaberne og reducere slid. Som forseglingspasta til glashaner i laboratorier, udstyr i den kemiske industri, medicinal- såvel som fødevareindustrien. Som slipmiddel ved lave temperaturer for at forhindre klæbning og fastfrysning af pakninger i køle- og fryseanlæg, køretøjer, togvogne, såvel som kabiner på svævebaner.

Lubcon Turmsilon GTI 5000
For nærmere information Klik Her
3 -50 til 220
Cremet Hvid - Meget god

Levnedsmiddelgodkendt specialsmøremiddel til anvendelse i levnedsmiddelindustrien samt på bryggerier for både øl og vand.

Lubcon Turmsilon LMI 5000
For nærmere information Klik Her
3 -50 til 220
Cremet Hvid - Meget god

Levnedsmiddelgodkendt specialsmøremiddel til anvendelse i levnedsmiddelindustrien samt på bryggerier for både øl og vand.

Lubcon Turmsilongrease Medium TF
For nærmere information Klik Her

2
-40 til 230 - - Meget god

Turmsilongrease Medium TF er en silikonefedt på polyureabasis.  Produktet egner sig især til smøring ved høje og lave temperaturer. Til smøring af rulle- og glidelejer i almindelig, ligeosm det er velegnet til smøring af kunststofdele såvel som koblingsstik.

Lubcon Turmogrease NBI 300
For nærmere information Klik Her

2
-40 til 200 - 100 -

Turmogrease NBI 300 er en fuldsyntetisk højtemperatur fedt med polyurea som fortykkelsesmiddel og specielle additiver. Produktet virker korrosionsbeskytende, også i fugtige omgivelser. Anvendes til smøring af rillede kuglelejer, koniske rullelejer og til smøring ved høje temperaturer.

Lubcon Turmopast WG
For nærmere information Klik Her
- - til 200 Hvid - -

Varmeledningspasta, denne specielle sammensætning giver produktet høj temperaturbestandighed, tillige med høj varmeledningsevne og en lav udflydning.

Lubcon Turmogrease N 8002
For nærmere information Klik Her
1
2
-20 til 200 Beige - Normal

Turmogrease N 8002 er en fuldsyntetisk specialfedt med Polyurea som fortykkelsesmiddel og specielle additiver, som beskytter højtbelastede lejer mod slid, korrosion, oxidation og ældning.

Lubcon Turmosynthgrease ALN 1001/000
For nærmere information Klik Her
00
 
-40 til 150 Rødlig/beige - -

Til smøring af bl.a. gear i elektroværktøj, maskinværktøj, actuatorer, nålelejer og i alle former for applikationer, hvor en strukturviskos smørefedt stopper lækage og reducerer slitage.

Lubcon Turmosynthgrease ALN 4600-Serien
For nærmere information Klik Her
0
1
2
-30 til 180 - - Meget god

Til smøring af rulle- og glidelejer ved lave- såvel som middelhastigheder indtil en omdrejningsfaktor på 220.000. Velegnet til anvendelse i omgivelser under påvirkning af varmt og koldt vand.

Lubcon Turmogrease CAN 4602 MF
For nærmere information Klik Her
2 -20 til 180 Sort/grå - Meget god

På rulle- og glidelejer ydes der optimal sikkerhed, også under ekstreme belastninger, samt længere drifttid og reducerede vedligeholdelses- og istandsættelsesomkostninger.

Lubcon Turmopast MA
For nærmere information Klik Her
1
2
-35 til 170 Gullig - Meget god

Til smøring af rulle- og glidelejer indenfor tekstilindustrien (vaskemaskiner, farverier etc.), vaskemaskiner, pumper i almindelighed, som fedt til rullelejer for el-motorer i tekstil-industrien, træbearbejdningsindustrien og papirindustrien. Som montagefedt med gode vedhæftende egenskaber, forhindrer Turmopast MA 1 og MA 2 opståen af pasningsrust samt gør det nemmere at løsne fastskruede dele.

Lubcon Thermoplex 2 TML
For nærmere information Klik Her
2 -35 til 160 Gullig 55 -

Thermoplex 2 TML er en fuldsyntetisk specialfedt til anvendelse ved høje omdrejningstal, store belastninger og høje temperaturer.
Til rulle- og friktionslejer, spindellejer, specielt til højhastighedslejer i tekstil- og værktøjsmaskiner, såvel som til lejer i elektromotorer og ventilatorer.

Lubcon Turmogrease CAK 4003
For nærmere information Klik Her
3 -20 til 160 Sandfarvet 396 -

Særdeles velegnet til smøring af lejer, f.eks. rullelejer med roterende yderring. Stor belastningsevne, forbedrede friktions- og slidegenskaber.

Lubcon Turmogrease N
For nærmere information Klik Her
0
2
-40 til 160 Beige - God

Langtids- og permanent smøring af alle former for maskinkonstruktioner.
Neutralisering af påvirkningen af koldt/varmt vand, dampe, vandholdige alkaliske eller sure rengøringsmidler og disses dampe i overensstemmelse med DIN 51 807.

Lubcon Thermoplex ALN 1001/00
For nærmere information Klik Her
00 -40 til 150 Lys - -

I gear på elektrisk værktøj, maskinværktøj, actuatorer, nålelejer, og alle steder hvor smøremidlet kan stoppe lækage og reducere slitage.

Lubcon Thermoplex ALN 1002
For nærmere information Klik Her
2 -40 til 150
Lys - Meget god

Thermoplex ALN 1002 anvendes på rulle og glidelejer i almindelighed, såvel som i gear på elektrisk værktøj, værktøjsmaskiner, actuatorer, nålelejer og lign.

Lubcon Turmosynthgrease ALN 2502/000
For nærmere information Klik Her
000 -30 til 160
Beige - -

Turmosynthgrease ALN 2502/000 er en USDA H1-godkendt special højtemperatursmørefedt på basis af syntetiske kulbrinter med del-syntetisk special fortykkelsesmiddel som sikrer høj metalaffinitet.
Til smøring af rulle- og glidelejer i vådbearbejdningsmaskiner ved lave omdrejninger.

Lubcon Turmoplex 2
For nærmere information Klik Her
2

 

-30 til 120
- 150 Meget god

Turmoplex   2 universalfedt har et bredt temperaturområde. Produktet er vandresistent og virker korrosionsbeskyttende, hvorved garanteres en problemfri smøring, også i fugtige omgivelser.
Til smøring af rulle- og glidelejer af alle typer, både ved normale og høje temperaturer til såvel lave som høje omdrejninger, samt som universalfedt i biler, industrimaskiner, maskiner indenfor bygge- og anlægsbranchen, landbrugsmaskiner og lign.

Lubcon Turmoplex 0 EP, 1 EP og 2 EP
For nærmere information Klik Her
0 / 1 / 2 -30 til 150
Lysbrun 110/ 150 Meget god

Turmoplex 0 EP, 1 EP og 2 EP universalfedt har et bredt temperaturområde. Produktet er vandresistent og virker korrosionsbeskyttende, hvorved garanteres en problemfri smøring, også i fugtige omgivelser.
Til smøring af rulle- og glidelejer af alle typer, både ved normale og høje temperaturer til såvel lave som høje omdrejninger, samt som universalfedt i biler, industrimaskiner, maskiner indenfor bygge- og anlægsbranchen, landbrugsmaskiner og lign.

Lubcon Turmoplex 2 EP
For nærmere information Klik Her
2 -30 til 150
Lysbrun - Meget god

Turmoplex 2 EP universalfedt har et bredt temperaturområde. Produktet er vandresistent og virker korrosionsbeskyttende, hvorved garanteres en problemfri smøring, også i fugtige omgivelser.
Til smøring af rulle- og glidelejer af alle typer, både ved normale og høje temperaturer til såvel lave som høje omdrejninger, samt som universalfedt i biler, industrimaskiner, maskiner indenfor bygge- og anlægsbranchen, landbrugsmaskiner og lign.

Lubcon Grizzlygrease no.
For nærmere information Klik Her
000
0
2
-30 til 150
Brun 800 God

Grizzly Grease er en specialudviklet fedt til højtbelastede åbne gear såvel som opretstående møller. På grund af temperaturegenskaberne kan Grizzly Grease anvendes på en lang række applikationer med store belastninger og ved høje temperaturer.

Lubcon Turmogrease Li 802 EP
For nærmere information Klik Her
2 -40 til 140 Brunlig - Normal

Universal, højtydende, langtidssmørefedt til rulle- og glidelejer. Korrosionsbeskyttende egenskaber, ældningsbeskyttelse, smørefilmsstabilitet, såvel som egenskaber ved høje og lave temperaturer.

Navn NLGI Anv. temp. °C Farve Basisolie visk. ved 40 °C Vand-
bestandighed
Egenskaber

 

Tilbage til forside.